مرکز روانشناسی و مشاوره Beautiful Mind

دوره های آموزشی کم توانان جسمی

دوره های آموزشی کم توانان جسمی

بیاموزیم حتی با محدودیت

همه ی افراد در زندگی خود و برای زیستن در جامعه نیاز به آموزش و مهارت دارند . برخی از این آموزش ها را ما در خانواده می آموزیم . اما برای برخی از مهارت ها نیاز به آموختن داریم و این اموزش ها کمک می کنند بتوانیم خود را با جامعه وفق داده و بتوانیم با افراد دیگر تعامل کنیم.
کم توانان به دلیل موقعیت خاص خود نمی توانند به راحتی در جامعه رفت و آمد کرده و فعال باشند . اما شرایط جسمانی نباید محدود کننده باشد . آنها نیز می توانند با اموختن مهارت و پذیرش شرایط  خود در جامعه باشند و استعداد های خود را شکوفا کنند .
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: